246. - novembar 2015

Pogled u izdanje

Ko je Lana Tafi

O problemu falsifikovanih lekova smo već u više navrata pisali u časopisu Informator, a povod da se ponovo osvrnemo na ovu, nažalost, sve aktuelniju temu je izlazak edukativnog stripa Lana Tafi koji se bavi baš problemom lažnih lekova.
Strip igra Lana Tafi na originalan, kreativan i poučan način prenosi poruke o opasnostima koje donosi upotreba falsifikovanih lekova. Strip je pre svega namenjen deci školskog uzrasta, tinejdžerima i studentima, ali je vrlo poučan i za odrasle koji žele da na zanimljiv i neuobičajen način saznaju više
o pomenutoj problematici. O tome kako je nastala, razvijala se i realizovala ideja o edukaciji mladih na temu falsifikovanih lekova možete saznati iz intervjua koji smo uradili sa njegovim tvorcima, dr Domenikom Di Đorđom, direktorom Odseka za kvalitet lekova i borbu protiv falsifikovanja Italijanske agencije za lekove AIFA i mr ph. Pavlom Zelićem, menadžerom za međunarodnu saradnju ALIMS-a.
Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije čak 10 odsto globalnog tržišta lekova čine lažni lekovi i procenjuje se da je ovo postala najbrže rastuća i možda najprofitabilnija kriminalna aktivnost sa između 75 i 200 milijardi dolara prometa. Rastući trend prometa lekova preko interneta ostavlja poprilične mogućnost za proturanje lažnih sajtova i plasiranje falsifikovanih lekova čineći ih lako dostupnim ogromnom broju ljudi. Mladi su svakako jedna od rizičnih grupa na koju treba posebno obratiti pažnju kada su u pitanju falsifikovani lekovi. Ne tako redak slučaj je da mladi ljudi, u želji za dostizanjem često nerealnih telesnih ideala,pokušavaju ilegalno nabaviti anabolike ili pak tablete za
mršavljenje, dovodeći svoje zdravlje pa i život u pitanje. U okviru edukacije dece i mladih na temu zdravlja, neophodno je objasniti kakav rizik predstavlja upotreba lažnih lekova i naučiti ih kako pravilno da reaguju u takvim situacijama.
Farmaceuti, svesni problema upotrebe lažnih lekova po zdravlje ljudi, su možda najodgovorniji i najpozvaniji da obrazuju opštu javnosti na ovu temu. Prijemčiv deci i mladima,strip predstavlja inovativni način učenja i dobar način komunikacije i prenošenja znanja. Deca su naša budućnost
i važno je sve čemu ih učimo. Zato, sve pohvale kolegama,tvorcima stripa Lana Tafi, na aktivnom pristupu rešavanju problema falsifikovanih lekova, ideji i upornosti da realizuju ovaj jedinstven edukativni projekat. 

Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević