Najnovije izdanje


Registar lekova 2018 sa CD - om u pripremi!

Poručite po pretplatnoj ceni do 31.12.2017.god.

Hvala na poverenu!

BB-Soft izdavaštvo
Telefon: 011/ 2675 266, 2670 559
Mail: registarlekova@bbsoft.rs