PROJEKAT ZA RANO OTKRIVANJE RAKA KOŽE „PREGLED ZA SVE“

Unutrasnjost Pagode Na Trgu Republike Pregled Za Sve Društveno odgovorni projekat za rano otkrivanje raka kože „Pregled za sve", od aprila 2015.godine sprovode Eucerin Srbija i Fond B 92, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Udruženja dermatovenerologa Srbije.
Ciljeve i aktivnosti  projekta „Pregled za sve" usmerava i vodi Stručni savet projekta, čiji članovi istovremeno učestvuju u realizaciji projekta. Savet čine eminentni dermatovenerololozi iz četiri najveće ustanove tercijarne zaštite u Srbiji, aktivno angažovani i u Udruženju dermatovenerologa Srbije: prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, sekretar intersekcijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog društva, član izvršnog odbora Evropskog udruženja za dermatološku onkologiju (EADO), Klinika za kožne i polne bolesti, Medicinski fakultet VMA, prof. dr Željko Mijušković, predsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije, Klinika za kožne i polne bolesti, Medicinski fakultet VMA, doc. dr Dušan Škiljević, Klinika za dermatovenerologiju, Klinički centar Srbije, doc. dr Danica Tiodorović, predstavnik Srbije u Međunarodnom udruženju za dermoskopiju, Klinički centar Niš, ass. dr Jelena Stojković Filipović, Klinika za dermatovenerologiju, Klinički centar Srbije, ass. dr Tatjana Roš, Klinika za kožne i venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine.

Razlozi pokretanja projekta za rano otkrivanje raka kože  „Pregled za sve":
•    Incidenca melanoma i nemelanomskih karcinoma kože beleži porast u svim zemljama širom sveta. Broj obolelih od melanoma u Srbiji se povećava iz godine u godinu za oko 6%.
•    Samo jedna petina melanoma, najopasnijeg raka kože, u našoj zemlji otkrije se na vreme, za razliku od razvijenih evropskih zemalja gde se preko 80% dijagnostikuje u ranom stadijumu kada  je mogućnost  izlečenja 90%.
•    Razlozi kasne dijagnostike bili su:
    Mnogim građanima dermoskopski pregledi kože nisu bili dostupni u insititucijama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u najbližem okruženju, zbog nedovoljne ili nepotpune opremljenosti zdravstvenih ustanova aparatima za ranu i precizniju dijagnostiku raka kože
    Nedovoljno razvijena svest o potencijalno štetnom dejstvu UV zraka na kožu, bilo da potiču iz prirodnog (sunčevo zračenje) ili veštačkog izvora (solarijum).
    Nedovoljno razvijena svest o važnosti odgovornog ponašanja na suncu, faktorima rizika za nastanak raka kože, važnosti redovnih samopregleda, kao i dermoskopskih pregleda.

Dosadašnje aktivnosti u okviru projekta „Pregled za sve":
•    Sukcesivno i sistematsko opremanje zdravstvenih ustanova dermoskopima
•    Besplatna edukacija za dermatologe u državnoj i privatnoj praksi širom Srbije
•    Besplatni dermoskopski pregledi za više od 1300 građana
Na besplatnim dermoskopskim pregledima na Trgu Republike 2016.godine pregledano je 1091 osoba, kod 11% osoba otrkivena je sumnja na rak kože: 18 melanoma, 79 bazocelularnih karcinoma i 15 planocelularnih karcinoma, a 20% osoba je upućeno na redovne kontrole kod dermatologa zbog povišenog rizika za rak kože. Od pregledanih građana 46.2% ima pege od sunca, a 18% aktinične keratoze što su znaci oštećenja kože od sunca.  Kroz upitnike koje su tom prilikom popunili ustanovljeno je da se 96.8% sunča, a njih 78.5% intenzivno na godišnjim odmorima. Takođe, njih 64.8% neadekvatno koristi preparate za zaštitu od sunca, a 82.6% se ne štiti od sunca prilikom svakodnevnih aktivnosti na suncu.
•    Sveobuhvatna kampanja informisanja  građana o važnosti odgovornog ponašanja na suncu, redovnih samopregleda kože i dermoskopskih pregleda
•    Edukacije roditelja i dece o odgovornom ponašanju na suncu

Dosadašnji rezultati projekta „Pregled za sve":
•    Državnim zdravstvenim ustanovama u preko 40 gradova u Srbiji donirano je šest digitalnih i 88 ručnih dermoskopa, aparata neophodnih za rano otkrivanje raka kože. Time je postignuta nacionalna pokrivenost ovim aparatima neophodnim za rano i preciznije dijagnostikovanje promena na koži.
•    Više od 80% svih dermatologa u Srbiji, kako u državnoj tako i u privatnoj praksi, prošlo je besplatne edukacije iz oblasti dermoskopije osnovnog i naprednog nivoa. Posebno je značajno da su edukacije pohađali dermatolozi iz institucija kojima su donirani dermoskopi.
•    Dermoskopski pregledi sada su dostupni građanima u njihovom najbližem okruženju, a u  u mnogim manjim gradovima dermatolozi su po prvi put u mogućnosti da pruže vrhunsku zdravstvenu uslugu u ovoj oblasti.
•    Podignut je nivo dijagnostičkih potencijala kliničkih centara u Srbiji, zahvaljujući donaciji velikih, digitalnih dermoskopa koji omogućavaju kompjutersko čuvanje dobijene slike radi upoređivanja, praćenja ili razmene stručnog mišljenja.
Analizom podataka iz kampanje Euromelanom za 2015. i 2016. godinu potvrđeno je da je u okviru pregleda dermatologa povećana upotreba dermoskopije sa 54.8% u 2014.godini  na 82,5% u 2016.,  što je direktna posledica kampanje "Pregled za sve” u okviru koje su donirani dermoskopi državnim ustanovama.
•    Unapređen je nivo zdravstvene usluge u oblasti rane dijagnostike raka kože te se sada, potvrđuju iskustva iz dermatovenerološke prakse,  u mnogo većoj meri nego ranije, melanomske promene otkrivaju u ranoj fazi, kada je melanom moguće  izlečiti jednostavnom hiruškom intervencijom.
•    Unapređena je svest građana o značaju odgovornog ponašanja na suncu u cilju zaštite od potencijalno negativnih uticaja UV zraka na ljudsku kožu, redovnih samopregleda kože, kao i dermoskopskih pregleda, kada se primete faktori rizika. Prema podacima iz dermatovenerološke prakse, tokom protekle godine utrostručio se broj pacijenata koji se javljaju dermatolozima radi pregleda kože, a sve je veći broj, posebno među roditeljima,  onih pacijenata koji se javljaju radi konsultacija o zaštiti od negativnih uticaja sunčevog zračenja na kožu

Naredne aktivnosti projekta „Pregled za sve":
•    Organizaciji besplatnih dermoskopskih pregleda za sve građane Srbije u Beogradu (21. i 22. aprila),  Novom Sadu (23.maja) i Nišu (29.maja). Pravo na pregled imaće svi građani (bez uputa i rezervacije termina) koji u periodu od 9.00 do 21.00 dođu do mobilne  ordinacije postavljene na centralnom gradskom trgu. Preglede će obavljati stručni dermoskopisti iz eminentnih dermatoveneroloških ustanova
•    Informisanje i edukacija građana, a pre svega  roditelja i dece, o važnosti i načinima zaštite kože od negativnih efekata UV zračenja, koje je kao najvažnije faktore rizika raka kože ozvaničila Svetska zdravstvena organizacija.
•    Nastavak besplatne edukacije za dermatologe iz oblasti dermoskopije.