Srbija i Bosna po prvi put zajedno usklađuju regulatorna pitanja

Sporazum o saradnji potpisan je u četvrtak, 13.10.2019. na 4. međunarodnomkongresu farmaceuta sa međunarodnim učešćem u Sarajevu. Potpisivanjuje prisustvovalo preko 1300 slušaoca, stručne i akademske javnosti izoblasti farmacije i farmaceutskih i medicinskih nauka Federacije Bosne iHercegovine, kao i iz zemalja regiona.Predsednici Naučno-tehničkog komiteta za farmaciju Republike Srbije,dr sci. Davor J. Korčok i Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine,prim. mr sci. Zahida Binakaj, potpisali su ovaj prestižni međunarodniSporazum, i tim povodom izjavili:„Postoji ogroman potencijal za saradnju u oblasti farmacije između Srbijei Bosne i Hercegovine. Farmaceuti ove dve zemlje moraju dobro da sarađuju,a ovaj sporazum je veoma značajan jer doprinosi boljoj razmeni znanja, organizacijipredavanja i ostalih aktivnosti u oblasti farmacije", istakao je predsednikNaučno - tehničkog komiteta za farmaciju, dr Korčok.’’Potpisivanjem ovog sporazuma približavaju se dve države - RepublikaSrbija i Federacija BiH čime se poboljšava saradnja u farmaceutskoj struci inauci", rekla je predsednica Komore magistara farmacije Federacije Bosne iHercegovine, prim. Binakaj.Ovaj sporazum će omogućiti razvoj i rad na zajedničkim projektima ovedve države i značajno doprineti razvoju farmaceutske prakse.