Obaveštenje za učesnike XIII konferencija "Marketing u farmaciji”

Poštovani,
Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u svetu i u našoj zemlji, a posebno preporuke Vlade Republike Srbije od 11.3.2020. godine o zabrani svih javnih okupljanja koja uključuju više od 100 učesnika, prinuđeni smo da odložimo održavanje konferencije „Marketing u farmaciji"  koja je planirana za 14. mart u hotelu „Sloboda" u Šapcu. 
Izvinjavamo se svim  učesnicima i  planiranim gostima zbog novonastalih okolnosti! 
Ujedno Vas obaveštavamo da ćete o novom terminu održavanja Konferencije biti  blagovremeno obavešteni. 
S poštovanjem, 
Organizacioni odbor Konferencije