Istraživanje o nestašicama lekova za 2019. godinu

U novembru prošle godine, Evropsko udruženjebolničkih farmaceuta (EAHP) objaviloje rezultate istraživanja koje su sproveli onestašicama lekova za 2018. godinu, pokazujućida je nedostatak lekova u evropskimbolnicama porastao između 2014. i 2018.godine. Evropsko udruženje bolničkih farmaceutaje iskazalo izuzetnu zabrinutostzbog porasta nestašica lekova, posebno jertakva situacija značajno utiče na kvalitet isigurnost lečenja pacijenata. Pacijenti su uriziku da pogoršaju svoje zdravstveno stanjeako ne mogu blagovremeno da dobijupropisane lekove. Istovremeno, vreme kojezdravstveni radnici treba da provedu sa pacijentimasmanjuje se povećanom potrebomda se ulaže sve više i više radnog vremenau upravljanje nestašicama lekova.Istraživanje o nestašicama lekova za2019. godinu ima cilj da istraži razloge i uticajnestašica lekova na pacijente u evropskimbolnicama, kao i moguća rešenja. Zarazliku od prethodnih anketa, ovogodišnjeistraživanje će se usredsrediti na sve zdravstveneradnike koji rade u bolničkom okruženju,kao i na pacijente koji su tokom boravkau bolnici iskusili situaciju nestašicelekova.EAHP se zalaže za rešavanje problemanestašica lekova više od deset godina isproveli su nekoliko istraživanja iz oveoblasti, čiji se rezultati mogu naći na Internetstranici Udruženja (www.eahp.eu).EAHP se nada da će prikupiti dodatne dokazekoji će uveriti Evropsku komisiju daje potrebno sprovođenje istrage o uzrocimanestašica lekova u celoj Evropi kako ujavnim apotekama, tako i u bolničkomsektoru.Anketa o nestašicama lekova za 2019.godinu je otvorena od 7. novembra 2019.do 13. januara 2020. Godine