BB Soft Beograd, privatno preduzeće za informatički inženjering, u saradnji sa privatnim apotekama Srbije i Crne Gore i Republike Srpske, organizuje i finansira rad informacionog centra koji, održavanjem nekoliko baza podataka i izdavanjem periodičnih stručnih publikacija, vrši funkciju obaveštavanja kako soptvenih članica, tako i šire javnosti.
BB-Soft infoCentar održava liste najtraženijih lekova i redovno ažurira spiskove svojih članica, privatnih apoteka u Beogradu koje su prijavile da ih imaju u prodaji. Nedavno smo dopunili liste apoteka na Internetu svim privatnim apotekama, članicama infoCentra, na teritoriji Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.
Kada se u rezultatima pretraživanja pored naziva neke apoteke pojavi ovakvo dugme sa strelicom, to znači da je ta apoteka postavila svoj plakat - kratku stranicu sa preciznijim informacijama o lokaciji, radnom vremenu, specijalnoj ponudi i sl. Možete odmah da pogledate i spisak apoteka koje su postavile plakate.